CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

1. Mục đích và phạm vi thu thập
Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website www.thoitrangnoka.vn bao gồm: họ tên, email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà www.thoitrangnoka.vn cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để www.thoitrangnoka.vn xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng. Trong quá trình giao dịch thanh toán tại website www.thoitrangnoka.vn, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của thành viên, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của thành viên sẽ không được lưu giữ. Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho webiste www.thoitrangnoka.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
2.Phạm vi sử dụng thông tin
Công ty sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:
– Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
– Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại www.thoitrangnoka.vn;
– Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.
3.Thời gian lưu trữ thông tin
– Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của www.thoitrangnoka.vn
4.Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
Công Ty thời trang may mặc NOKA
Địa chỉ: KĐT Trung Văn – Nam Từ Liêm – Hà Nội
Email: thoitrangnoka@gmail.com
Điện thoại: 0945.678.508

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *